برای خانم ها:

«از ارتباط خود راضی تر هستند»،

 «از نظر احساسی و جسمانی سالم تر هستند»،

«از نظر مالی غنی تر هستند»،

 «کمتر قربانی خشونت، سو» استفاده های جنسی و یا سایر جرم ها می شوند»،

 برای آقایان هم سبب;

«عمر طولانی تر»،

 «سلامت جسمانی»،

 «تامین مالی»،

«اشتغال بلندمدت»،

 «دستمزد بالاتر»،

 «ریسک کمتر در روی آوردن به موادمخدر و مشروبات الکلی»،

 «داشتن ارتباط بهتر با فرزندان»،