پایگاه مقاومت بسیج چهارده معصوم (ع)
 
یکشنبه 28 بهمن 1397 -

رای به سایت :
348
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه بسیج 14 معصوم (ع)

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج 14 معصوم(ع) _ شهرک دانشگاه تهران
<h3 style="text-align: center;"> <span style="font-size:18px;"><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">پایگاه مقاومت بسیج 14 معصوم(ع) _ شهرک دانشگاه تهران&nbsp;</span></span></h3> <h3 style="text-align: center;"> <span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="font-size:16px;">حوزه 206 عفیف محمد رسول الله&nbsp;</span></span></h3> <h3 style="text-align: center;"> <span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="font-size:16px;">ناحیه مقاومت میثم تمار (21)&nbsp;</span></span></h3> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">شماره تماس : 44907060</span></span></p>