قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج چهارده معصوم (ع)
 
جمعه 26 مرداد 1397 -

رای به سایت :
342
محبوب

شهید رحمان رضایی سلطان آبادی

تاریخ شهادت:  1361-02-16
محل شهادت:   خرمشهر