پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدی
 
چهارشنبه 28 آذر 1397 -

رای به سایت :
441
محبوب

اتصال پایگاه شهید یزدی به شبکه شباب
به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن یزدی
اتصال پایگاه شهید یزدی به شبکه شباب
    تاریخ› یکشنبه 28 دي 1393 - 22:39

به همت معاونت فاوا پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن یزدی راه اندازی و اتصال پایگاه شهید یزدی به شبکه شباب صورت گرفت.

RSS