پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدی
 
پنجشنبه 05 مرداد 1396 -

رای به سایت :
423
محبوب

اتصال پایگاه شهید یزدی به شبکه شباب
به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن یزدی
اتصال پایگاه شهید یزدی به شبکه شباب
    تاریخ› یکشنبه 28 دي 1393 - 19:09

به همت معاونت فاوا پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن یزدی راه اندازی و اتصال پایگاه شهید یزدی به شبکه شباب صورت گرفت.

RSS