پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدی
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
441
محبوب

حلقه شهید ابراهیم خلیلی
گزارش خبری /
حلقه شهید ابراهیم خلیلی
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 19:52

حلقه شهید شهید مدافع حرم ابراهیم خلیلی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در در سالن اجتماعات پایگاه برگزار شد.

حلقه شهید محسن حججی
گزارش خبری /
حلقه شهید محسن حججی
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 20:54

حلقه شهید شهید مدافع حرم محسن حججی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید عباس رحیمی
گزارش خبری /
حلقه شهید عباس رحیمی
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 18:20

حلقه شهید شهید عباس رحیمی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید حسین شعبانی
گزارش خبری /
حلقه شهید حسین شعبانی
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 18:13

حلقه شهید حسین شعبانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید مجید کمانی
گزارش خبری /
حلقه شهید مجید کمانی
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 18:03

حلقه شهید مجید کمانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید ابراهیم حمیدی
گزارش خبری /
حلقه شهید ابراهیم حمیدی
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 17:53

حلقه شهید ابراهیم حمیدی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید محمد شمس
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد شمس
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 18:36

حلقه شهید محمد شمس با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید حسن سعیدی
گزارش خبری /
حلقه شهید حسن سعیدی
    تاریخ› یکشنبه 25 تير 1396 - 17:48

حلقه شهید احسن سعیدی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید اکبر نفری
گزارش خبری /
حلقه شهید اکبر نفری
    تاریخ› شنبه 24 تير 1396 - 22:20

حلقه شهید اکبر نفری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید عباس دانه کار
گزارش خبری /
حلقه شهید عباس دانه کار
    تاریخ› شنبه 24 تير 1396 - 22:14

حلقه شهید عباس دانه کار با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

 حلقه شهید علی رحمانی
گزارش خبری /
حلقه شهید علی رحمانی
    تاریخ› شنبه 17 تير 1396 - 19:10

حلقه شهید علی رحمانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید احمد عادلی
گزارش خبری /
حلقه شهید احمد عادلی
    تاریخ› شنبه 20 خرداد 1396 - 14:50

حلقه شهید احمد عادلی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید علیرضا کنگاوری
گزارش خبری /
حلقه شهید علیرضا کنگاوری
    تاریخ› دوشنبه 15 خرداد 1396 - 15:54

حلقه شهید علیرضا کنگاوری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید محمد قاسمی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد قاسمی
    تاریخ› دوشنبه 15 خرداد 1396 - 15:44

حلقه شهید محمد قاسمی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید علیرضا کنگاوری
گزارش خبری /
حلقه شهید علیرضا کنگاوری
    تاریخ› پنجشنبه 26 اسفند 1395 - 13:08

حلقه شهید علیرضا کنگاوری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید احمد گودرزی
گزارش خبری /
حلقه شهید احمد گودرزی
    تاریخ› جمعه 08 بهمن 1395 - 21:11

حلقه شهیداحمد گودرزی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید مهدی ثامنی راد
گزارش خبری /
حلقه شهید مهدی ثامنی راد
    تاریخ› جمعه 08 بهمن 1395 - 21:03

حلقه شهید مهدی ثامنی راد با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید حاج رضا فرزانه
گزارش خبری /
حلقه شهید حاج رضا فرزانه
    تاریخ› چهارشنبه 06 بهمن 1395 - 20:14

حلقه شهید حاج رضا فرزانه با حضور مربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید محمد ابراهیم همت
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد ابراهیم همت
    تاریخ› جمعه 01 بهمن 1395 - 19:47

حلقه شهید محمد ابراهیم همت با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید محمد بلباسی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد بلباسی
    تاریخ› پنجشنبه 23 دي 1395 - 20:09

حلقه شهید مدافع حرم محمد بلباسی با حضور مربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

1 2 3 4... 5