پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدی
 
پنجشنبه 05 مرداد 1396 -

رای به سایت :
423
محبوب

حلقه شهید حسن سعیدی
گزارش خبری /
حلقه شهید حسن سعیدی
    تاریخ› یکشنبه 25 تير 1396 - 17:48

حلقه شهید احسن سعیدی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید اکبر نفری
گزارش خبری /
حلقه شهید اکبر نفری
    تاریخ› شنبه 24 تير 1396 - 22:20

حلقه شهید اکبر نفری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید عباس دانه کار
گزارش خبری /
حلقه شهید عباس دانه کار
    تاریخ› شنبه 24 تير 1396 - 22:14

حلقه شهید عباس دانه کار با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

 حلقه شهید علی رحمانی
گزارش خبری /
حلقه شهید علی رحمانی
    تاریخ› شنبه 17 تير 1396 - 19:10

حلقه شهید علی رحمانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید احمد عادلی
گزارش خبری /
حلقه شهید احمد عادلی
    تاریخ› شنبه 20 خرداد 1396 - 14:50

حلقه شهید احمد عادلی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید علیرضا کنگاوری
گزارش خبری /
حلقه شهید علیرضا کنگاوری
    تاریخ› دوشنبه 15 خرداد 1396 - 15:54

حلقه شهید علیرضا کنگاوری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید محمد قاسمی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد قاسمی
    تاریخ› دوشنبه 15 خرداد 1396 - 15:44

حلقه شهید محمد قاسمی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید علیرضا کنگاوری
گزارش خبری /
حلقه شهید علیرضا کنگاوری
    تاریخ› پنجشنبه 26 اسفند 1395 - 13:08

حلقه شهید علیرضا کنگاوری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین(ع)برگزار گردید.

حلقه شهید احمد گودرزی
گزارش خبری /
حلقه شهید احمد گودرزی
    تاریخ› جمعه 08 بهمن 1395 - 21:11

حلقه شهیداحمد گودرزی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید مهدی ثامنی راد
گزارش خبری /
حلقه شهید مهدی ثامنی راد
    تاریخ› جمعه 08 بهمن 1395 - 21:03

حلقه شهید مهدی ثامنی راد با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید حاج رضا فرزانه
گزارش خبری /
حلقه شهید حاج رضا فرزانه
    تاریخ› چهارشنبه 06 بهمن 1395 - 20:14

حلقه شهید حاج رضا فرزانه با حضور مربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید محمد ابراهیم همت
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد ابراهیم همت
    تاریخ› جمعه 01 بهمن 1395 - 19:47

حلقه شهید محمد ابراهیم همت با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید محمد بلباسی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد بلباسی
    تاریخ› پنجشنبه 23 دي 1395 - 20:09

حلقه شهید مدافع حرم محمد بلباسی با حضور مربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید نعمت الله عسگری
گزارش خبری /
حلقه شهید نعمت الله عسگری
    تاریخ› پنجشنبه 23 دي 1395 - 19:21

حلقه شهید نعمت الله عسگری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید علی زندیه
گزارش خبری /
حلقه شهید علی زندیه
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 19:10

حلقه شهید علی زندیه با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید داود زندیه
گزارش خبری /
حلقه شهید داود زندیه
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 18:56

حلقه شهید شهید داود زندیه با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید اسدالله سلطانی
گزارش خبری /
حلقه شهید اسدالله سلطانی
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 18:33

حلقه شهید شهید اسدالله سلطانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید علی کوهی
گزارش خبری /
حلقه شهید علی کوهی
    تاریخ› دوشنبه 13 دي 1395 - 18:42

حلقه شهید شهید علی کوهی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

آزمون شجره طیبه صالحین
گزارش خبری /
آزمون شجره طیبه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 06 دي 1395 - 18:30

آزمون شجره طیبه صالحین با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید عباس زاهدی
گزارش خبری /
حلقه شهید عباس زاهدی
    تاریخ› دوشنبه 06 دي 1395 - 18:22

حلقه شهید شهید عباس زاهدی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

1 2 3 4... 5