پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدی
 
چهارشنبه 29 دي 1395 -

رای به سایت :
368
محبوب

حلقه شهید محمد بلباسی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد بلباسی
    تاریخ› پنجشنبه 23 دي 1395 - 20:09

حلقه شهید مدافع حرم محمد بلباسی با حضور مربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید نعمت الله عسگری
گزارش خبری /
حلقه شهید نعمت الله عسگری
    تاریخ› پنجشنبه 23 دي 1395 - 19:21

حلقه شهید نعمت الله عسگری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید علی زندیه
گزارش خبری /
حلقه شهید علی زندیه
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 19:10

حلقه شهید علی زندیه با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید داود زندیه
گزارش خبری /
حلقه شهید داود زندیه
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 18:56

حلقه شهید شهید داود زندیه با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید اسدالله سلطانی
گزارش خبری /
حلقه شهید اسدالله سلطانی
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 18:33

حلقه شهید شهید اسدالله سلطانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید علی کوهی
گزارش خبری /
حلقه شهید علی کوهی
    تاریخ› دوشنبه 13 دي 1395 - 18:42

حلقه شهید شهید علی کوهی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

آزمون شجره طیبه صالحین
گزارش خبری /
آزمون شجره طیبه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 06 دي 1395 - 18:30

آزمون شجره طیبه صالحین با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید عباس زاهدی
گزارش خبری /
حلقه شهید عباس زاهدی
    تاریخ› دوشنبه 06 دي 1395 - 18:22

حلقه شهید شهید عباس زاهدی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید مجتبی اسدالهی
گزارش خبری /
حلقه شهید مجتبی اسدالهی
    تاریخ› دوشنبه 29 آذر 1395 - 18:30

حلقه شهید مجتبی اسدالهی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

 حلقه شهید مجید کمانی
گزارش خبری /
حلقه شهید مجید کمانی
    تاریخ› یکشنبه 28 آذر 1395 - 18:33

حلقه شهید مجید کمانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید محمد رضا گرایی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد رضا گرایی
    تاریخ› یکشنبه 28 آذر 1395 - 18:17

حلقه شهید محمد رضا گرایی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید

حلقه شهید داود شریفی
گزارش خبری /
حلقه شهید داود شریفی
    تاریخ› شنبه 27 آذر 1395 - 10:25

حلقه شهید داود شریفی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در شبستان مسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید مهدی نوروزی
گزارش خبری /
حلقه شهید مهدی نوروزی
    تاریخ› شنبه 27 آذر 1395 - 10:13

حلقه شهید مهدی نوروزی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید محمدرضا فرقانی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمدرضا فرقانی
    تاریخ› چهارشنبه 17 آذر 1395 - 19:54

حلقه شهید محمد رضا فرقانی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید رضا رسولی
گزارش خبری /
حلقه شهید رضا رسولی
    تاریخ› یکشنبه 14 آذر 1395 - 17:55

حلقه شهید رضا رسولی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی در سالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید احمد عادلی
گزارش خبری /
حلقه شهید احمد عادلی
    تاریخ› جمعه 12 آذر 1395 - 18:53

حلقه شهید احمد عادلی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید حسن یزدی برگزار گردید.

حلقه شهید اکبر نفری
گزارش خبری /
حلقه شهید اکبر نفری
    تاریخ› جمعه 12 آذر 1395 - 18:32

حلقه شهید اکبر نفری با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درمسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید حسین انارکی
گزارش خبری /
حلقه شهید حسین انارکی
    تاریخ› جمعه 12 آذر 1395 - 18:24

حلقه شهید حسین انارکی با حضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درمسجد جامع امام حسین (ع) برگزار گردید.

حلقه شهید محمد قاسمی
گزارش خبری /
حلقه شهید محمد قاسمی
    تاریخ› جمعه 05 آذر 1395 - 19:32

حلقه شهید محمد قاسمی باحضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید یزدی برگزار گردید

حلقه شهید احمد گودرزی
گزارش خبری /
حلقه شهید احمد گودرزی
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 21:28

حلقه شهید مدافع حرم احمد گودرزی باحضور متربیان شجره طیبه صالحین پایگاه شهید حسن یزدی درسالن اجتماعات پایگاه شهید یزدی برگزار گردید.

1 2 3 4