رای به سایت :
142
محبوب
حوزه 207 الغدیر
ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار
شنبه 31 فروردين 1398 -

حضور گسترده بسیجیان پایگاه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در رزمایش اقتدار ثارا..
حضور گسترده بسیجیان پایگاه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در رزمایش اقتدار ثارا..
    تاریخ› پنجشنبه 12 شهريور 1394 - 09:00

" شرکت در رزمایش اقتدار ثارا.. "

برگزاری اولین جلسه دسته واکنش سریع ناحیه میثم تمار
برگزاری اولین جلسه دسته واکنش سریع ناحیه میثم تمار
    تاریخ› سه شنبه 13 مرداد 1394 - 14:34

" گردهمایی اعضای دسته واکنش سریع "

RSS