رای به سایت :
62
محبوب
حوزه 206 عفیف
ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

جلسه ی توجیهی علمی پژوهشی در حوزه 206 عفیف
جلسه ی توجیهی علمی پژوهشی در حوزه 206 عفیف
    تاریخ› دوشنبه 12 مرداد 1394 - 02:37

جلسه ی توجیهی علمی پژوهشی با حضور معاونت محترم علمی پژوهشی ناحیه در حوزه برگزار شد.

RSS